Vidaus tvarkos ir priešgaisrinės taisyklės

1.  Vidaus tvarkos taisyklės


Atvykimo laikas - nuo 15:00 val.

Išvykimo laikas - iki 11:00 val.

Ramybės ir tylos laikas 21:00- 09:00

Lauko triukšmas negalimas jokiu paros metu (garsi muzika, rėkimai, garsūs dainavimai, šokimai ir pan.)

 

Svečiai privalo:

1.     Atvykus į sodybą, sumokėti visą nuomos mokestį;

2.     Neišbuvus nustatyto ar sutarto nuomos laiko, šeimininkai
neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką;

3.     Rezervuojant, sumokėti suderinto dydžio užstato mokestį, kuris
bus grąžinamas atvykus į sodybą. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, užstatas negrąžinamas;

4.     Prieš išvykstant iš sodybos, priduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto priduodant patalpas;

5.     Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;

6.     Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;

7.     Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);

8.     Laikytis priešgaisrinių reikalavimų, saugaus elgesio reikalavimų;

9.     Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys;

-Neleisti vaikams žaisti prie upės be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;

-Neleisti vieniems vaikams maudytis upėje.

10.   Upėje maudytis nerekomenduojama, nes nestebimas upės vanduo.

 

Sodyboje draudžiama:

1.     Rūkyti patalpose;

2.     Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);

3.     Laužyti medžius, inventorių ir kitus daiktus;

4.     Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;

5.     Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;

6.     Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo, pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;

7.     Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą kambarių bei lovų inventorių.

 

Svečių atsakomybė:

1.     Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;

2.     Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;

3.     Klientui ar jo vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

 

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

 

Svečiai privalo:

1.     Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;

2.     Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

3.     Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;

4.     Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;

5.     Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;

6.     Miške ir sodybos teritorijoje nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);

7.     Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama
ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;

8.     Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;

9.     Pastatų balkonuose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių;

10.  Elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;

11.  Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;

12.  Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;

13.  Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako;

14.  Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, laiptinėse, vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyse, maudantis upėje, pavėsinėse ir kitose vietose atsakingi patys poilsiautojai;

15.  Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;

16.  Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;

17.  Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat yra atsakingi sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui ir užtikrina nustatytą tvarką sodybos teritorijoje.

 

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekdami išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.